Ηγεσία

Η ηγεσία της Metlen απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι δύο αυτές στρατηγικές ομάδες ηγετών στοχεύουν από κοινού στην κατάκτηση της επιχειρηματικής αριστείας, θέτοντας τους στόχους της εταιρείας αλλά και δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη τον στόχων αυτών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δώδεκα (12) μέλη, εκ των οποίων 4 εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά.  Από τα μη εκτελεστικά μέλη, επτά  (7) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Περισσότερα

Executive Leadership Team

Η Executive Leadership Team της Metlen αριθμεί 12 μέλη.

Ανώτατη Διοίκηση