Κλάδος Μεταλλουργίας

Η Metlen κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Λειτουργεί την μοναδική σε όλη την Ευρώπη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλούμινας και πρωτόχυτου αλουμινίου με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις και την μεγαλύτερη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο του ανακυκλωμένου αλουμινίου και ανακύκλωσης ψευδαργύρου μόλυβδου.

Το Αλουμίνιον της Ελλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην ΕΕ και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Έχει συμπληρώσει περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας και 15 χρόνια αναπτυξιακής πορείας, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 600€ εκ. για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου.

Μέσω της Δελφοί Δίστομον, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τους 570.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο.

Η επικέντρωση της εταιρείας στην αειφορία ενισχύεται με τη θυγατρική ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτου).

Η βιομηχανική παραγωγή της Metlen, στις εγκαταστάσεις του Βόλου, είναι προσανατολισμένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές - όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας - εφαρμογές. Πρόκειται συνήθως για βαριές και/ή σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, με υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

Energy

Αλουμίνιον της Ελλάδος

Tο εργοστάσιο αλουμινίου της Metlen είναι ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δελφοί Δίστομον

Η Δελφοί-Δίστομον είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς βωξίτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και είναι σήμερα μία από τις 2 ενεργές μεταλλευτικές εταιρείες που ασχολούνται με την εξόρυξη βωξίτη στην Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Η ΕΠΑΛΜΕ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους, ενώ είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ